Skjern Kristne FriskoleEvaluering og tilsynKarakterer/overgang til uddannelse

Karakterer/overgang til uddannelse

Se vores afsluttende karaktergennemsnit her

Karakter og overgang til uddannelse

Skjern Kristne Friskole, som er en statsanerkendt friskole, tilbyder undervisning fra 0.kl. til 9. klasse. Der undervises i de samme fag som i folkeskolen. Se mere under læreplan

9.kl. afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve.

Se forrige års karaktergennemsnit for 8. og 9.kl.

Karaktergennemsnit for 2023 

Karaktergennemsnit for 2022  

Ønsker du at sammenligne skolen med andre skoler, kan du på dette link, sammenligne tal på en række parameter, bl.a. overgang til uddannelse: https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/669010.aspx/