Læreplaner

Læs mere om baggrunden for undervisning og læring på SKF

Lærerplaner på Skjern Kristne Friskole

 Vi har på Skjern Kristne Friskole valgt at følge forenklede Fælles Mål (FFM) med kompetencemålene og de underlæggende færdigheds-og vidensmål for fagene. 

Lærernes årsplaner er således bygget op på baggrund af FFM. Her et link til FFM for de enkelte fag: GRUNDSKOLE | emu danmarks læringsportal

Alt hvad der arbejdes med i fagene, vil ske på baggrund af skolens værdigrundlag –dog sådan at bredden bibeholdes.

 

For SSF-faget og kristendom gælder det dog, at vi følger den læreplan, der er udarbejdet af Foreningen af Kristne Friskoler.

  • Hent Lærerplan i SSF

  • Hent Lærerplan i Kristendom