Tilsynsplan

Her kan du læse om skolens tilsyn og tilsynsførende

Tilsyn på SKF

I flg. Friskoleloven skal forældre til børn i en fri grundskole føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves. Se mulighederne under Tilsynsplanen.

Her på skolen har man valgt at have en ekstern certificeret tilsynsførende, som vælges for 2 år ad gangen. Vores nuværende tilsynsførende blev valgt i august 2022, se referat fra valget her.

Hvert år i slutning af skoleåret laver den tilsynsførende en tilsynserklæring, som er synlig på skolens hjemmeside, se her.

Skolens tilsynsførende

Johannes Pedersen

Johannes Pedersen

Tilsynsførende 2022-2024

Uddannet lærer og bosat i Ikast.

Johannes Pedersen blev af skolens forældre valgt som tilsynsførende for skolen d. 30. august 2022.

Det eksterne tilsyn sker gennem flere uanmeldte besøg på skolen, hvor alle lærere og stort set alle klasser besøges.