Skjern Kristne FriskoleSFO/KlubVigtigt for os 

Vigtigt for os 

– i vores arbejde med børn I SFO og klub på Skjern Kristne Friskole

Velkommen til fritiden

Klokken ringer fra sidste time. Fritiden er begyndt. Vores vision om at have ”Barnets bedste skole” fortsætter i SFO og klub, hvor vi gennem forløb, aktiviteter, samtaler og masser af leg arbejder for, at børnene kan styrke nogle af deres kompetencer. 

Her kommer tre hovedområder: BørnelivKreativitet udeliv og science og Kristne værdier

Børneliv

Socialt

Her er min ven. Det er dejligt at kunne sige det. Derfor arbejder vi også for at alle børnene har mindst én ven, men gerne flere. Man får venner, når man er sammen. Lidt ligesom på et fodboldhold. Her kan man sammenligne personalet med en fodboldtræner, der indtager 4 forskellige positioner.

 • medspilleren der leger med børnene.
 • spillende træner der giver instruktioner og er med til aktiviteten.
 • tilskueren der observerer legen for at ændre den fremadrettet.
 • instruktøren der styrer legen.

Krop og bevægelse

Uden for SFO´s vinduer ligger Fredskoven. Stier til løb og cykling. Buske og træer til gemmeleg og klatring. Alt sammen giver det børnene en fornemmelse af deres krop, når de bruger hoppepuden, samler perler og farver papiret. Og hvad er bedre end dødbold og hockey sammen med personalet.
I forbindelse med børnegrupper er en af opgaverne at massere hinanden på ryggen. De venner man rører ved, bliver man ikke så let sur på.

Ansvar for fællesskabet

Vores fællesskab består af børn og voksne. Vi ønsker, at der skal være plads til alle. Det forudsætter et kendskab til børnene, og derfor har vi en kontaktperson tilknyttet de forskellige klasser. Vi tror, at det er værdifuldt, at børnene bidrager til fællesskabet. Derfor øver vi os i at arrangere med børnene, og ikke for børnene. Tanken er, at ethvert barn har noget at give for at få et godt fællesskab. Nogle har lidt at give, andre har mere, og alle har noget værdifuldt. Det er med til at gøre fællesskabet til børnenes fællesskab.
For os handler det om medbestemmelse, praktiske opgaver og hjælpe hinanden.

Kreativitet, udeliv og science

Naturen er en stor inspirationskilde til at fremme kreativitet, udeliv og science.
Vi tror det er muligt, at børn lærer mere om fordybelse og kreativitet gennem den rigdom naturen indeholder. Vi ønsker at indarbejde dette som en naturlig del, der kommer til udtryk, når børn eksperimenterer i skoven eller over bålet.
Når vi spørger til børnenes ønsker om aktiviteter i SFO og klub, handler det meget om at skabe noget. Det vil vi gerne imødekomme med Fordybelseskreativitet. Det er et flerårigt forløb, der tager børnene med i fordybelsen og rammen er skov, værksted og bål.
Hvert år kommer klasserne gennem et forløb, der er tilpasset dem. Her kommer nogle eksempler:

 

 •    0.klasse – tilegne sig nysgerrighed for naturen og dens biodiversitet.
 • Undersøge dyr og planter.
 • Så frø og bruge planterne til suppe.
 • Naturtryk med kartofler og blade.
 •    1.klasse – tilegne sig viden om bæredygtighed når naturens ressourcer udnyttes.
 • Lave og opsætte fuglekasser.
 • Få viden om urter og planter samt så urter og stå for pasning.
 •    2. klasse – tilegne sig viden om bæredygtighed når naturens ressourcer udnyttes.
 • Fange krabber.
 • Tilberede retter over bål.
 • Lave vandkikkerter.
 •   3. klasse – tilegne sig færdigheder til at fremstille energikilder der udnytter sol og vind.
 • Bygge solvarmeanlæg.
 • Bygge en vindmølle og opleve hvilken energi der kan trækkes ud af vinden.
 •    Klub 4. til 5. klasse – tilegne sig kommunikationsmuligheder til at formidle brugen af energi frembragt af sol og vind.
 • Interview og foto/ video af projekter i fremstillingsfasen af 0. til 3. klasse.
 • Informationsvideo til forældre og andre interesserede.

Kristne værdier

Vi tror, at der er en Gud, som vil os. Det vil Han, når vi er glade, men også når vi har lavet fejl. Så er der en ny start. Det gælder både børn og personale. For når vi hører om Gud, hører vi også om tilgivelse. For hos ham kan tavlen viskes ren. Det har vi som personale selv fået, og det har betydning, når vi møder børnene. De laver fejl som os selv. Det skal der være plads til, og plads til at arbejde med forbedring. Vi tror Gud sætter retning, for måden vi er sammen på.