Skjern Kristne FriskoleNye forældreTimefordelingsplan

Timefordelingsplan

Her kan du se klasseskemaer

Timefordelingsplan på Skjern Kristne Friskole

På SKF ønsker vi at lægge vægt på de kristne værdier (se værdigrundlag). Derimod har vi ikke noget mål om at adskille os fra folkeskolen, nar det gælder timetallet på de enkelte klassetrin og i de enkelte fag. Samlet set får eleverne på SKF gennem deres skoleforløb et undervisningstimetal, der svarer til folkeskolens.

Dog har vi to ugentlige kristendomstimer pr. uge, hvor man i folkeskolen har èn. Til gengæld har vi lidt færre timer i bl.a. historie og de praktiske fag.

  • Hent Timefordelingsplan som pdf

  • Hent Timefordelingsplan som xlsx