MAS-MOT

Her kan du læse om vores arbejde med MAS og MOT

Skjern Kristne Friskole er en certificeret MOT-skole

MOT skaber robuste unge der har mod på livet. Unge der har mod til at træffe egne valg, og som inkluderer alle.

 

MOT arbejder ud fra tre værdier:

  • N

    MOD til at leve

  • N

    MOD til at sige nej

  • N

    MOD til at vise omsorg

MOT-programmet består af 3-6 besøg årligt pr. klasse i udskolingen, og består af en masse aktive øvelser, refleksioner, visualiseringer, der alle fører til glæde og indsigt.

MAS på Skjern Kristne Friskole 

På Skjern Kristne Friskole underviser vi i MAS, MedAnSvarlighed i 1.-6. kl.

Hver klasse arbejder f.eks. med at definere sine egne mål og regler for en god hverdag.

Det overordnede tema varierer fra år til år, og hele skolen arbejder med temaet på tværs af klasser og årgange. Skolens anti-mobbestrategi er også en del af MAS.

MAS ÅRSHJUL 2022-2023

Sommerferie til efterårsferie:  Selvforståelse

Efterårsferie til juleferie: Orden/Respekt for andres og skolens ting

Juleferie til påskeferie: Elevrådet står for et emne

Påskeferie til sommerferie: Fællesskabet

AFFALDSINDSAMLING SKOLEÅRET 2022/2023

August: 9. kl.
September: 5. årg.
Oktober: 1. årg.
November: 2. årg.
December: Ingen
Januar: 3. kl.
Februar: 4. årg.
Marts: 0. årg.
April: 6. årg.
Maj: 8. årg.
Juni: 7. årg.