Skolepenge

Læs mere om hvad det koster at gå på SKF. 

Skolepenge for skoleåret 2024/2025

Som søskende regnes børn, der har samme folkeregisteradresse og samme betalere. Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivbørn og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Der betales for 11 måneder  – den 1. betalingsdag i hver måned (juli er betalingsfri)

Betaling for SFO – se info her eller på SFO-tilmeldingsblanketten.

Egenbetaling på lejrskole

Lejrskoler:

4. kl. Vesterhavet     590kr.

6. kl. Bornholm         1.280kr.

8. kl. København      950kr.

9. kl. Udenlandstur  4.300kr.

Hertil kan komme beløb til ikke-lejrskolerelaterede aktiviteter som fx Tivoli-besøg i København. Egenbetalingen til lejrskoler udgør ca. 50% for 4. og 6. kl. og ca. 75% for 7., 8. og 9. kl. af de reelle udgifter. Skolen dækker resten. Betaling for lejrskole opkræves sammen med skolepengene i den måned, hvor lejrskolen er placeret.

 

Egenbetaling i øvrigt

Derudover vil der kunne forekomme mindre egenbetalinger, fx hvis der arrangeres klasseture eller udflugter ud over ovenstående eller til dækning af ekstraudgifter i valgfag.

Skolepenge mv. opkræves via Betalingsservice (Nets)

SKOLEPENGE

1. barn: 1.520 kr. pr. mdr.
2. barn: 1013 kr. pr. mdr.
3. barn: 507 kr. pr. mdr.
Øvrige: Gratis