Skolepenge

Læs mere om hvad det koster at gå på SKF. 

Skolepenge for skoleåret 2023/2024

Som søskende regnes børn, der har samme folkeregisteradresse og samme betaler. Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivbørn og sammenbragte børn, der bor i husstanden. Biologiske søskende med hver sin adresse, kan fortsat opnå søskenderabat, hvis de har samme betaler.

Der betales for 11 måneder (juli er betalingsfri)
Fra skoleåret 2023/2024 opkræves skolepenge mv. hver måned i stedet for 1 gang pr. kvartal. Det betyder, at skolepengene nu opkræves d. 1. i hver måned. Første gang 1. august 2023.

Betaling for SFO – se info her eller på SFO-tilmeldingsblanketten.

Egenbetaling på lejerskole

Lejrskoler:
4. kl. Vesterhavet     570kr.
6. kl. Bornholm         1.240kr.
8. kl. København      920kr.
9. kl. Udenlandstur  4.150kr.

Hertil kan komme beløb til ikke-lejrskolerelaterede aktiviteter som fx Tivoli-besøg i København. Egenbetalingen til lejrskoler udgør ca. 50% for 4. og 6. kl. og ca. 75% for 8. og 9. kl. af de reelle udgifter. Skolen dækker resten. Betaling for lejrskole opkræves sammen med skolepengene i den måned, hvor lejrskolen er placeret.

 

Egenbetaling i øvrigt

Derudover vil der kunne forekomme mindre egenbetalinger, fx hvis der arrangeres klasseture eller udflugter ud over ovenstående eller til dækning af ekstraudgifter i valgfag.

Skolepenge mv. opkræves via Betalingsservice (Nets)

SKOLEPENGE

1. barn: 1.480 kr. pr. mdr.
2. barn: 987 kr. pr. mdr.
3. barn: 493 kr. pr. mdr.
Øvrige: Gratis