Skjern Kristne FriskoleEvaluering og tilsynEvalueringsplan og resultater

Evalueringsplan og resultater

Her kan du se skolens evalueringsplan og evalueringsresultater

Evalueringsplan

Planen er vejledende forstået på den måde, at evaluering må foretages, når den er relevant. Der kan løbende opstå behov for evaluering af områder, der ikke er med i planen på det afsatte tidspunkt ligesom områder vil blive udeladt, hvis det ikke ud fra en helhedsvurdering giver tilstrækkeligt mening at gennemføre dem.