Skjern Kristne FriskoleEvaluering og tilsynUndervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering

Her kan du læse om vores undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Skolens undervisningsmiljøvurdering er foretaget i klassetrivsel.dk. Formålet med en UMV er, at få et billede af elevernes oplevelse af deres trivsel, sundhed, de fysiske og æstetiske rammer samt det faglige læringsmiljø på skolen.

Undersøgelsen blev gennemført i november-december 2021, og det var elevrådets kontaktlærer der sammen med skolelederen igangsatte undersøgelsen.

  • Hent Undervisningsmiljøvurdering