Skjern Kristne FriskoleTilmeld barnVentelistepolitik

Ventelistepolitik

Læs om ventelistepolitikken på Skjern Kristne Friskole

Ventelistepolitik

  1. Skolen har i reglen et max på 24 elever pr. klasse. Men det betyder ikke, at der kommer 24 elever i alle klasser (se punkt 7). Der er en særlig regel for 9.kl. (se punkt 8), missionærbørn og nyansatte medarbejdere (se punkt 5).

  2. Når et barn meldes til 0. klasse, vil de første 36 børn være garanteret plads medmindre specielle forhold gør sig gældende forud for skolestart fx barnets særlige behov, skoleumodenhed etc.
  3. Fra indmeldelse nr. 37 kommer man på venteliste. Der er søskendefordel for 0. klasseelever. Men ingen pladsgaranti. Det betyder, at søskende vil komme forrest på ventelisten, men ikke har sikkerhed for en plads (med mindre de er mellem de første 36 indmeldte børn).
  4. Øvrige indmeldelser til fremtidige klasser kommer altid på venteliste. Der er ingen søskendefordel for alle andre elever end kommende 0. klasseelever.
  5. Missionærbørn (international mission) og nyansatte medarbejderes børn kan altid komme ind (også selvom max antal i klassen overskrides).
  6. Efter indmeldelsen sender sekretæren en bekræftelse på, at denne er modtaget. Før skolestart inviteres forældre og barn til en samtale på skolen med klasselæreren og skolelederen. Herefter afgøres det, hvorvidt barnet kan begynde på skolen. Mindst én forælder fra hjemmet skal også deltage i et obligatorisk forældrekursus (som afholdes to gange årligt), inden barnet kan starte på skolen.
  7. Der kan tages pædagogiske hensyn ift. klassen. Det kan fx være fordeling af køn, klasser med elever med særlige behov, forhold vedr. faciliteter og planlægning. Derfor vil man fx kunne opleve en klasse med 20 elever, som er fyldt, og en klasse med 22 elever, som har plads.
  8. I tilfælde hvor der kun bliver én 9. klasse, kan antallet af elever overstige 24 elever, dog med et max på 28 elever. Hvis antallet af elever i en 9. klasse overstiger 24 elever, vil der blive enten deletimer eller tolærersystem i en del af timerne. Er elevtallet på 29 elever eller derover vil klassen blive delt i to klasser.

Revideret d. 08-03-2023