Skjern Kristne FriskoleSFO/KlubTider og priser 

Tider og priser 

Se tider og priser for SFO og Klub

Tider og priser for  Skjern Kristne Friskoles SFO

SFO åbner kl. 6.15 og indtil skolestart. Vi åbner igen kl. 11.25 for at tage imod børnene efter skole. Vi lukker kl. 16.30 (fredag 15.15)

Skoledage og skolefridage(ferier)

Til skolefridage er der tilmelding på forældreintra mindst 6 uger før første skolefridag. På skolefridage er børnene fra SFO og klub sammen en del af tiden.  

Tilmelding

Tilmelding til SFO og klub sker i marts måned til kommende skoleår. Tilmelding i løbet af skoleåret kan ske med en dags varsel. Dog skal der betales for hele måneder. Ved tilmelding er der 2 måneders binding. Blanketter for tilmelding kan fås i SFO og på skolens kontor.

Udmelding

Skal et barn meldes ud af SFO eller meldes på færre dage end hidtil, træder det i kraft ved udgangen af måneden, hvor ændringen er meddelt tillagt en måned. 

Udmelding af klubben træder i kraft ved udgangen af måneden, hvor ændringen er meddelt tillagt en måned. 

Betaling for skolefridage

For følgende skolefridage opkræves der ekstra betaling på 100 kr. for hver dag SFO/klub benyttes:

Vinterferien 2025 – uge 7 

Sommerferien 2024 – uge 27. Sommerferien 2025 – uge 27 og 28. 

Umiddelbart efter tilmeldingen opkræves beløbet. Bruges SFO/klub alligevel ikke, må pengene ses som tabt. Tilmelding er ikke muligt efter sidste tilmeldingsdato dog med undtagelse af sygdom og lign.  

 

For følgende skolefridage opkræves der ikke ekstra, hvis SFO/klub benyttes:

Uge 31 og 32 indtil skolestart august 2024

Mandag efter adventsmarked 2024

SFO/klub er lukket i efterårsferie, juleferie (der kan være undtagelser, hvis der er mange skolefridage i forbindelse med jul), påskeferie og fredag efter Kristi Himmelfartsdag.

SFO/klub er i sommer 2024 lukket i uge 28 – 29 – 30

SFO/klub er i sommer 2025 lukket i uge 29 – 30 – 31

 

Det koster SFO

Skoleåret 2024-25

I SFO er der flere muligheder for tilmelding. Beløbene, der er angivet, dækker skoledage og opkræves i 11 måneder. Tilbuddene kan suppleres med klippekort, der indeholder 6 timer for 480 kr. Der kan søges fripladstilskud til SFO.

Priser

2 dage om ugen efter skole indtil kl. 15.30 for 770 kr./md

5 dage om ugen efter skole indtil kl. 15.30 for 1225 kr./md

4 dage om ugen fra kl. 15.30 til kl. 16.30 for 160 kr./md

5 dage om ugen fra kl. 6.15 indtil skolen starter for 445 kr./md

5 dage om ugen fra kl. 6.15 og igen når skoledagen slutter indtil SFO lukketid for 1695 kr./md

Desuden er der mulighed for at vente på førstkommende bus for 80 kr. for hver gang.

Tider og priser i klubben

Skoleåret 2024-25

Klubben er åben når skolen slutter mandag til torsdag. Den lukker kl. 15.30. Det dækker skoledage og opkræves i 11 måneder.

4 dage om ugen i klubben koster 925 kr./md. 

Der kan ikke bruges klippekort i klubben.

Betaling for SFO/klub opkræves på PBS sammen med betalingen for skolen.