Skjern Kristne FriskoleGrundlagSkolekredsen

Skolekredsen

Skolekredsen er ejeren af Skjern kristne Friskole – læs mere her

Skolekredsen

Skolen er privat ejet af Skolekredsen.

Skolekredsen består af medlemmer, som ved underskrift har erklæret, at de aktivt vil arbejde for skolens virke på vedtægternes grundlag.

I flg. vedtægterne, så hæfter skolekredsens medlemmer for skolens økonomiske forpligtelser. Denne gamle bestemmelse, har vi nu på skrift fået kreditforeningens ord for, aldrig vil blive taget i anvendelse.

Skolekredsen holder generalforsamling hvert år i maj måned, hvor skolens bestyrelse vælges. Bestyrelsen er skolens højeste myndighed.

Om Skolekredsen står i vedtægterne:

§ 5. Skolekreds.
Stk. 1. Formål.
Det er skolekredsens formål at drive Skjern Kristne Friskole på økonomisk forsvarlig vis.
Skolekredsen skal drage omsorg for, at skolens grundlag og målsætning opretholdes i henhold til §§ 2 og 3.
Dette stykke kan ikke ændres.

Stk. 2. Medlemsbetingelser.
Skolekredsen består af personer, der ved underskrift af protokol har erklæret, at de i og uden for skolearbejdet vil være loyale over for skolens grundlag og målsætning og arbejde for, at skolen fastholdes på denne linje.